Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0703

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2007:1
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2007:1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari 2007

Slakten av nötkreatur ökade med 14,0 % och slakten av svin med 7,2 % under januari 2007 jämfört med januari 2006.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1,2 % mellan januari 2006 och januari 2007. Produktionen av mjölkpulver ökade med 13,5 % medan produktionen av ost minskade med 10,4 % under motsvarande period.

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).