Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 


Jan

Jan

Jan

Jan

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 229

3 163

3130

271

268

266

271

268

266

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,25

4,22

4,29

4,30

4,24

4,29

4,30

4,24

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,38

3,39

3,39

3,41

3,39

3,39

3,41