Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 


Jan

Jan

Jan

Jan

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

86

82

83

86

82

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

106

103

104

106

103

104

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

35

34

33

35

34

33

1,0 - 2,0 %

513

523

503

45

43

45

45

43

45

< 1,0 %

318

321

315

26

27

26

26

27

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

6,8

7,0

7,5

6,8

7,0

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

10,1

10,6

9,5

10,1

10,6

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

2,9

2,5

2,5

2,9

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

3,8

3,7

4,2

3,8

3,7

4,2