Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

250

243

241

86

85

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

312

306

306

107

107

106

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

103

100

99

35

35

34

1,0 - 2,0 %

513

523

503

131

126

132

45

44

46

< 1,0 %

318

321

315

77

80

75

27

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

21,8

21,7

23,4

8,2

7,7

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

29,7

30,3

29,7

10,3

10,4

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

7,9

6,7

6,2

2,4

2,1

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

12,5

12,8

13,3

5,2

4,9

4,4