Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

 

Fjärde kvartalet
Fourth quarter

 

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

69 628

73 458

72 906

69 628

73 458

72 906

19 605

19 211

18 571

Kvantitet (1000 ton) Quantity

91,2

96,2

95,5

91,2

96,2

95,5

25,7

25,2

24,3