Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj

Maj

Maj

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

417

399

393

82

81

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

525

507

503

106

105

101

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

172

165

162

34

34

33

1,0 - 2,0 %

513

523

503

220

209

218

44

43

44

< 1,0 %

318

321

315

132

133

123

27

28

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

36,2

36,6

38,0

7,4

7,5

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

50,1

51,1

48,6

10,4

10,9

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

13,0

11,3

9,9

2,4

2,4

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

23,5

23,0

23,9

5,8

4,9

5,5