Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

 

Första kvartalet
First quarter

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

69 628

73 458

72 906

18 468

18 538

18 444

18 468

18 538

18 444

Kvantitet (1000 ton) Quantity

91,2

96,2

95,5

24,2

24,3

24,2

24,2

24,3

24,2