Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 229

3 163

3130

1 898

1 876

..

265

263

..

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,25

4,22

4,24

4,22

..

4,09

4,04

..

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,38

3,34

3,34

..

3,29

3,28

..