Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

566

543

..

72

69

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

721

699

..

96

93

..

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

238

230

..

33

32

..

1,0 - 2,0 %

513

523

503

299

285

..

38

37

..

< 1,0 %

318

321

315

184

184

..

26

25

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

52,3

52,4

..

7,1

6,9

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

70,2

71,2

..

10,0

10,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

16,8

15,5

..

1,9

2,1

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

33,1

33,7

..

5,0

5,4

..