Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur vid slakteri

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

33,9

33,0

32,4

17,3

17,6

17,4

1,8

1,9

1,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,6

4,5

4,5

2,4

2,5

2,5

0,3

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

55,9

49,4

50,1

28,6

29,3

28,2

2,9

3,0

2,6

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

16,6

14,8

15,4

8,6

9,1

8,8

0,9

0,9

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

184,9

179,7

180,9

110,1

107,8

107,4

15,7

17,6

17,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

59,1

57,4

58,8

35,1

35,2

35,1

5,1

5,8

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

54,8

44,6

46,1

23,5

24,9

26,5

2,0

1,8

1,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

14,6

12,0

12,5

6,4

6,9

7,4

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

162,3

159,3

156,6

75,2

73,7

79,6

8,3

8,8

9,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

47,5

47,2

46,2

22,4

22,0

23,7

2,4

2,6

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

458,0

433,0

433,7

237,4

235,6

241,8

29,0

31,2

31,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

137,8

131,4

132,9

72,5

73,3

75,0

8,9

9,8

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 364,8

3 159,9

3 022,3

1 837,3

1 775,7

1 753,8

253,8

249,4

256,1

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

294,5

275,1

264,4

160,8

156,1

155,2

22,0

21,7

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

5,0

3,5

3,0

2,1

1,4

1,5

0,1

0,1

0,1

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,4

1,0

0,9

0,6

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

25,8

28,0

29,8

7,5

8,1

11,2

1,3

1,4

1,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,7

0,8

0,8

0,2

0,2

0,3

0,0

0,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

167,4

177,9

183,1

76,1

79,2

90,4

10,0

11,2

12,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,1

3,3

3,4

1,4

1,5

1,7

0,2

0,2

0,2