Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses

 

 

Jan - juni
Jan - June

 

Andra kvartalet
Second quarter

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

69 628

73 458

72 906

36 415

36 337

37 086

17 947

17 799

18 642

Kvantitet (1000 ton) Quantity

91,2

96,2

95,5

47,7

47,6

48,6

23,5

23,3

24,4