Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

650

626

611

84

80

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

829

805

793

109

106

104

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

274

266

256

36

35

34

1,0 - 2,0 %

513

523

503

343

328

345

45

44

44

< 1,0 %

318

321

315

212

211

192

28

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

59,6

59,7

61,8

7,3

7,3

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

80,3

80,8

74,9

10,1

9,7

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

18,7

17,7

14,2

1,9

2,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

36,9

37,1

37,9

3,8

3,3

3,6