Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 229

3 163

3130

2 406

2 381

2 281

248

247

227

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,25

4,22

4,22

4,20

4,19

4,20

4,18

4,24

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,38

3,36

3,35

3,39

3,44

3,44

3,45