Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

735

707

687

84

81

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

937

909

890

108

105

97

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

308

299

287

34

34

31

1,0 - 2,0 %

513

523

503

388

372

387

45

44

43

< 1,0 %

318

321

315

240

238

216

28

27

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

66,3

66,6

68,9

6,6

6,9

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

90,1

90,5

83,3

9,8

9,7

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

20,8

19,7

15,7

2,1

2,0

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

39,6

39,5

41,5

2,8

2,5

3,6