Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 229

3 163

3130

2 657

2 630

2 515

251

249

232

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,25

4,22

4,23

4,20

4,21

4,31

4,27

4,34

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,38

3,37

3,37

3,40

3,46

3,48

3,45