Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

820

789

768

85

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

1 045

1 014

994

107

105

104

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

342

333

320

34

34

34

1,0 - 2,0 %

513

523

503

434

416

433

45

44

46

< 1,0 %

318

321

315

269

264

241

28

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

73,1

73,9

76,7

6,8

7,3

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

99,6

100,2

92,2

9,5

9,7

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

22,8

21,8

17,4

2,0

2,2

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

41,6

42,0

44,3

2,0

2,5

2,9