Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

 

Tredje kvartalet
Third quarter

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

69 628

73 458

72 906

54 247

54 335

56 089

17 832

17 998

19 003

Kvantitet (1000 ton) Quantity

91,2

96,2

95,5

71,1

71,2

73,5

23,4

23,6

24,9