Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU, 1 000 ton

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

280,9

267,2

268,9

1 032,0

1 012,9

1 006,2

3,3

3,3

1,4

Danmark Denmark

150,1

136,0

128,7

1 809,5

1 792,8

1 748,6

1,7

1,7

1,7

Tyskland Germany

1 263,2

1 166,9

1 193,0

4 307,9

4 500,0

4 662,2

48,4

49,2

43,4

Grekland Greece

62,5

58,2

60,7

136,7

130,4

122,8

82,7

77,5

75,4

Spanien Spain

713,9

724,2

671,2

3 076,1

3 163,9

3 229,6

231,5

224,7

226,6

Frankrike France

1 580,0

1 554,4

1 509,5

2 310,5

2 274,3

2 262,8

124,8

121,6

121,4

Irland Ireland

562,7

545,9

572,2

204,3

205,2

209,0

71,8

73,3

70,3

Italien Italy

1151,4

1 114,1

1 110,6

1589,9

1 514,7

1 556,1

59,3

58,6

63,0

Luxemburg Luxembourg

10,7

9,9

9,3

11,5

10,8

9,8

0,1

0,1

0,1

Nederländerna Netherlands

381,5

396,0

355,4

1 287,2

1 297,3

1 230,2

14,8

13,5

5,3

Österrike Austria

206,3

203,8

214,6

515,5

509,4

505,3

6,9

6,5

0,0

Portugal Portugal

118,5

118,0

105,3

315,1

327,1

338,6

11,1

11,1

11,8

Finland Finland

91,2

86,7

87,1

198,1

203,6

208,1

0,6

0,6

0,6

Sverige Sweden

142,4

135,9

137,4

294,5

275,1

264,4

3,8

4,1

4,2

Storbritannien United Kingdom

730,5

761,8

847,3

720,0

705,6

696,5

314,3

331,5

330,1

Cypern Cyprus

3,8

4,2

4,0

55,2

54,7

52,5

2,7

2,6

3,0

Tjeckien Czech Republic

96,7

81,0

79,7

425,5

380,3

358,5

0,8

1,3

1,5

Estland Estonia

14,8

13,2

14,5

38,4

38,1

35,1

0,3

0,3

0,5

Ungern Hungary

37,9

32,4

33,5

486,5

453,9

489,1

1,2

0,9

0,9

Litauen Lithuania

47,6

52,9

47,3

97,1

105,6

106,2

0,2

0,2

0,3

Lettland Latvia

21,6

20,4

20,7

36,8

38,5

37,8

0,0

0,4

0,4

Malta Malta

1,3

1,4

1,4

8,5

8,9

8,2

0,0

0,0

0,0

Polen Poland

298,1

306,2

355,3

1 923,5

1 925,6

2 071,4

1,8

1,0

1,1

Slovenien Slovenia

40,1

37,4

37,9

34,6

31,7

33,6

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

25,6

26,4

21,4

164,9

139,9

122,3

0,8

1,3

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-25

8 033,3

7 854,5

7 886,9

21 079,8

21 100,3

21 364,9

983,0

985,4

964,0