Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 163

3 130

2 986

3 163

3 130

2 986

260

258

243

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,22

4,23

4,25

4,22

4,23

4,31

4,26

4,29

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,40

3,38

3,38

3,40

3,41

3,45

3,41