Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

926

992

954

926

88

82

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 191

1 257

1 219

1 191

107

101

95

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

413

401

385

36

34

32

1,0 - 2,0 %

523

503

519

523

503

519

45

43

41

< 1,0 %

321

315

287

321

315

287

26

24

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

89,2

90,4

94,1

8,9

9,1

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

118,2

118,9

108,8

9,7

9,2

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

26,9

26,1

21,4

1,7

1,9

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

48,5

49,5

51,7

4,2

4,6

4,4