Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - Mar
Jan - Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

926

245

241

232

85

83

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 191

306

305

298

107

106

98

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

100

96

97

35

33

31

1,0 - 2,0 %

523

503

519

126

135

132

44

47

44

< 1,0 %

321

315

287

80

74

70

28

26

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

21,7

23,3

23,7

7,7

8,1

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

30,3

29,9

29,4

10,4

10,5

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

6,7

6,2

5,5

2,1

1,9

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

12,8

13,3

13,1

4,9

4,4

6,0