Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

926

320

316

311

75

75

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 191

402

402

400

96

97

102

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

131

127

129

32

31

33

1,0 - 2,0 %

523

503

519

165

177

176

39

42

45

< 1,0 %

321

315

287

106

98

94

26

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

29,1

30,4

31,2

7,4

7,1

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

40,2

39,5

39,3

10,0

9,5

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

9,0

8,0

7,7

2,3

1,8

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

18,1

18,4

18,0

5,3

5,1

5,0