Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 163

3 130

2 986

1 347

1 316

1 253

281

271

261

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,22

4,23

4,28

4,24

4,24

4,23

4,20

4,19

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,40

3,36

3,40

3,35

3,33

3,38

3,32