Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

932

401

394

389

81

78

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 197

507

504

502

105

102

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

165

159

162

34

33

32

1,0 - 2,0 %

523

503

519

209

222

220

43

44

44

< 1,0 %

321

315

293

133

123

120

28

25

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

36,6

38,1

39,1

7,5

7,7

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

51,1

49,0

49,1

10,9

9,6

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

11,3

9,9

9,9

2,4

1,9

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

23,0

23,9

23,8

4,9

5,5

5,8