Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur vid slakteri

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

33,0

32,4

30,1

13,7

13,7

12,8

2,6

2,5

2,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,5

4,5

4,3

1,9

2,0

1,9

0,3

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

49,4

50,1

47,5

22,6

22,4

20,9

4,7

4,8

4,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

14,8

15,4

14,7

7,0

7,0

6,5

1,2

1,5

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

179,7

180,9

174,4

71,2

72,2

71,0

18,2

18,2

16,3

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

57,4

58,8

56,8

23,1

23,5

23,1

6,2

5,9

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

44,6

46,1

45,5

20,2

22,2

19,9

4,3

4,1

3,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

12,0

12,5

12,5

5,6

6,2

5,5

0,8

1,1

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

159,3

156,6

152,2

56,6

62,7

54,1

11,1

10,3

8,3

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

47,2

46,2

45,2

17,0

18,7

16,3

2,4

3,1

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

433,0

433,7

419,6

170,7

179,6

165,8

38,2

37,4

32,7

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

131,4

132,9

129,2

52,9

55,4

51,4

10,6

11,6

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 159,9

3 022,3

3 004,1

1 276,0

1 260,3

1 315,4

268,5

263,6

258,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

275,1

264,4

264,9

112,4

112,1

117,1

22,0

23,5

22,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3,5

3,0

3,0

1,0

1,2

1,4

0,2

0,2

0,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,0

0,9

0,8

0,3

0,3

0,4

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

28,0

29,8

33,5

5,4

7,9

6,9

1,2

0,9

1,1

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,8

0,8

0,9

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

177,9

183,1

197,5

56,9

65,9

65,5

11,7

12,6

12,7

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,3

3,4

3,7

1,1

1,3

1,2

0,2

0,2

0,2