Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

932

545

533

525

69

68

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 197

699

689

686

93

91

93

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

230

221

224

32

31

32

1,0 - 2,0 %

523

503

519

285

300

299

37

39

40

< 1,0 %

321

315

293

184

167

164

25

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

52,4

54,2

55,9

6,9

6,8

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

71,2

66,6

68,3

10,0

8,8

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

15,5

12,7

12,7

2,1

1,5

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

33,7

34,3

34,1

5,4

5,2

5,6