Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 163

3 130

2 986

2 134

2 054

1 994

258

240

245

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,22

4,23

4,20

4,19

4,18

4,06

4,10

4,05

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,40

3,34

3,39

3,34

3,33

3,38

3,37