Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
aug

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

932

626

611

600

80

79

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 197

805

793

785

106

104

99

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

266

256

257

35

34

34

1,0 - 2,0 %

523

503

519

328

345

343

44

44

44

< 1,0 %

321

315

293

211

192

185

27

25

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

59,7

61,8

63,1

7,3

7,6

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

80,8

75,3

77,2

9,7

8,6

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

17,7

14,2

14,1

2,2

1,5

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

37,1

37,9

38,8

3,3

3,6

4,7