Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

932

707

687

679

81

75

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 197

909

890

887

105

97

102

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

299

287

291

34

31

34

1,0 - 2,0 %

523

503

519

372

387

387

44

43

44

< 1,0 %

321

315

293

238

216

209

27

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

66,6

68,9

71,0

6,9

7,1

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

90,5

83,3

86,0

9,7

8,0

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

19,7

15,7

15,5

2,0

1,5

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

39,5

41,5

42,7

2,5

3,6

3,9