Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 163

3 130

2 986

2 872

2 743

2 702

242

228

235

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,22

4,23

4,22

4,22

4,20

4,33

4,35

4,28

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,40

3,38

3,40

3,38

3,48

3,44

3,46