Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

932

872

849

837

83

81

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 197

1 118

1 096

1 088

104

102

96

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

367

353

357

34

33

32

1,0 - 2,0 %

523

503

519

461

478

477

44

45

43

< 1,0 %

321

315

293

290

265

255

26

24

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

81,3

84,6

86,7

7,4

7,9

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

109,6

100,5

104,9

9,4

8,3

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

24,2

19,5

19,3

2,4

2,1

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

44,9

47,3

50,5

2,9

3,0

3,6