Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

954

926

915

82

77

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

1 219

1 191

1 187

101

95

99

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

401

385

390

34

32

34

1,0 - 2,0 %

503

519

521

503

519

521

43

41

44

< 1,0 %

315

287

275

315

287

275

24

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

90,4

94,1

96,5

9,1

9,5

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

118,9

108,8

114,2

9,2

8,3

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

26,1

21,4

21,0

1,9

1,9

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

49,5

51,7

57,0

4,6

4,4

6,4


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.