Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Tredje kvartalet
Third quarter

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

73 457,98

72 905,57

74 665,85

54 334,99

56 088,80

56 939,55

17 998,28

19 003,17

19 011,53

Kvantitet (1000 ton) Quantity

96,23

95,51

105,28

71,18

79,08

80,28

23,58

26,79

26,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

3 406,11

3 209,81

3 155,05

2 487,54

2 405,31

2 374,08

834,20

740,94

755,74

Kvantitet (1000 ton) Quantity

3,98

3,76

3,69

2,91

2,81

2,78

0,98

0,87

0,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

564,72

489,92

429,52

359,01

331,89

332,29

114,28

94,04

107,14

Kvantitet (1000 ton) Quantity

3,28

2,84

2,49

2,08

1,92

1,93

0,66

0,54

0,62


Källa: Livsmedelsverket. Source: National Food Administration.