Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

82

82

79

82

82

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

104

105

99

104

105

99

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

33

34

33

33

34

33

1,0 - 2,0 %

503

519

521

46

46

45

46

46

45

< 1,0 %

315

287

275

25

25

21

25

25

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

10,3

10,3

9,6

10,3

10,3

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

2,5

2,1

2,0

2,5

2,1

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

4,2

2,9

6,4

4,2

2,9

6,4


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.