Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Fjärde kvartalet
Fourth quarter

 

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

72 905,57

74 665,85

76 108,92

72 905,57

74 665,85

76 108,92

18 570,58

18 577,06

19 165,58

Kvantitet (1000 ton) Quantity

95,51

105,28

107,31

95,51

105,28

107,31

24,33

26,19

27,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

3 209,81

3 155,05

3 211,66

3 209,81

3 155,05

3 211,66

722,27

749,74

837,58

Kvantitet (1000 ton) Quantity

3,76

3,69

3,76

3,76

3,69

3,76

0,84

0,88

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

489,92

429,52

471,26

489,92

429,52

471,26

130,91

97,63

138,97

Kvantitet (1000 ton) Quantity

2,84

2,49

2,73

2,84

2,49

2,73

0,76

0,57

0,81


Källa: Livsmedelsverket. Source: National Food Administration.