Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity

74,1

72,1

71,0

..

..

66,1

..

..

6,7


Anm.: År 2007 uppskattas det att 25,6 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.
Note: For 2007 an estimate of 25,6 % of sold quantity did not go through the whole sale trade.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg & Poultry Association.