Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-feb
Jan-Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

509

491

495

243

240

237

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,26

4,24

4,25

4,27

4,23

4,25

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,42

3,36

3,41

3,43

3,35

3,40


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.