Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity

72,1

71,0

78,3

..

7,1

7,0

..

7,1

7,0


Anm.: År 2008 uppskattas det att 23,6 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.
Note: For 2008 an estimate of 23,6 % of sold quantity did not go through the whole sale trade.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg & Poultry Association.