Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-juni
Jan-June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

465

456

443

71

68

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

598

593

572

95

91

93

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

191

192

193

31

31

32

1,0 - 2,0 %

503

519

521

262

259

253

40

39

40

< 1,0 %

315

287

275

146

142

126

23

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

47,4

48,4

50,2

9,2

9,4

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

57,9

58,6

55,5

8,8

9,7

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

11,2

11,3

13,2

1,3

1,3

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

29,0

28,5

35,4

5,1

4,7

5,8


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.