Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1001

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2009:11
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2009:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari-november 2009

Slakten av nötkreatur ökade med 10,2 % och slakten av svin minskade med 1,9 % under januari-november 2009 jämfört med motsvarande period under år 2008.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,5 % under motsvarande period. Produktionen av mjölkpulver ökade med 6,9 % och produktionen av grädde med 6,5 %.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)