Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-nov
Jan-Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

2 743

2 734

2 693

228

237

224

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,22

4,20

4,23

4,35

4,28

4,34

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,40

3,38

3,40

3,44

3,46

3,46


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.