Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-nov
Jan-Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

849

837

841

81

76

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

1 096

1 088

1 089

102

96

116

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

353

357

366

33

32

35

1,0 - 2,0 %

503

519

521

478

477

486

45

43

60

< 1,0 %

315

287

275

265

255

237

24

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

84,6

86,7

92,3

7,9

7,4

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

100,5

104,9

99,2

8,3

9,0

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

19,5

19,3

21,9

2,1

1,8

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

47,3

50,5

54,0

3,0

3,6

2,6


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.