Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan-nov
Jan-Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv Fattened kalv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

31,84

29,60

28,17

27,79

25,42

26,85

3,09

2,80

2,82

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,50

4,30

4,24

4,04

3,83

4,28

0,44

0,42

0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

32,43

30,13

28,66

28,29

25,86

27,25

3,14

2,84

2,89

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,51

4,33

4,26

4,07

3,85

4,30

0,44

0,42

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

50,12

47,46

44,28

44,42

40,57

39,71

4,24

3,39

3,87

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

15,39

14,68

13,74

13,74

12,58

12,59

1,27

1,03

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

2,48

2,61

2,64

2,37

2,34

2,62

0,37

0,34

0,41

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,25

1,31

1,32

1,18

1,19

1,36

0,19

0,18

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Bovine animals1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

155,81

150,16

150,19

142,91

138,96

145,11

10,00

8,91

10,59

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

49,88

48,23

48,49

45,92

44,87

47,48

3,14

2,83

3,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Bovine animals2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

22,56

21,64

21,72

20,42

20,09

22,04

1,81

1,70

1,67

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

7,65

7,31

7,38

6,89

6,83

7,63

0,60

0,58

0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

180,85

174,41

174,55

165,68

161,39

169,77

12,18

10,95

12,66

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

58,78

56,85

57,20

54,01

52,86

56,46

3,93

3,59

4,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

46,11

45,54

43,26

41,88

38,59

48,06

5,74

4,51

5,08

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

12,53

12,47

11,86

11,47

10,58

13,45

1,52

1,22

1,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

115,08

111,61

102,17

102,99

90,20

103,38

13,20

11,12

12,12

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

34,80

34,04

31,44

31,47

27,74

32,18

4,09

3,47

3,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

41,54

40,56

37,19

37,44

33,06

34,70

4,17

3,67

3,59

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

11,40

11,14

10,29

10,27

9,15

9,67

1,14

1,03

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

156,62

152,17

139,36

140,42

123,26

138,08

17,37

14,80

15,70

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

46,20

45,21

41,74

41,74

36,90

41,85

5,24

4,50

4,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult cattle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

433,71

419,58

401,46

392,40

363,82

395,62

39,53

33,65

37,32

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

132,90

129,21

124,53

120,96

112,92

124,35

11,96

10,34

11,63


1)      Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2)      Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3)      I Storboskap ingår stut, tjur, kviga och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm: I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas). Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).