Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

268,9

272,9

267,3

1 006,2

1 063,3

1 056,2

1,4

1,4

1,2

Danmark Denmark

128,7

130,0

128,4

1 748,6

1 802,2

1 707,4

1,7

1,8

1,6

Tyskland Germany

1 192,9

1 185,3

1 209,8

4 662,2

4 985,4

5 111,4

43,4

43,9

42,9

Grekland Greece

60,7

57,8

56,9

122,8

121,6

119,0

75,4

73,4

72,7

Spanien Spain

671,2

643,2

658,4

3 229,6

3 439,5

3 484,4

226,6

196,2

157,0

Frankrike France

1 509,5

1 531,9

1 518,2

2 262,8

2 281,2

2 276,7

121,4

118,6

110,5

Irland Ireland

572,2

580,8

537,2

209,0

205,3

202,5

70,3

65,9

58,7

Italien Italy

1 110,7

1 126,7

1 059,3

1 556,1

1 603,3

1 606,0

58,9

59,1

57,3

Luxemburg Luxembourg

9,3

9,2

9,9

9,8

9,9

10,0

0,1

0,0

0,0

Nederländerna Netherlands

383,6

385,6

378,4

1 264,9

1 289,9

1 317,7

15,5

16,1

13,6

Österrike Austria

214,6

215,6

221,1

505,3

530,9

525,9

0,0

0,0

7,5

Portugal Portugal

105,3

91,2

108,5

338,6

364,1

381,3

11,8

12,5

11,4

Finland Finland

87,0

88,5

82,5

208,1

213,3

217,1

0,6

0,7

0,8

Sverige Sweden

137,4

133,5

128,8

264,4

264,9

270,8

4,2

4,6

4,6

Storbritannien United Kingdom

847,3

882,1

862,5

696,5

739,0

739,6

330,1

324,7

325,6

Cypern Cyprus

4,0

3,9

4,3

52,5

55,0

59,2

3,0

3,1

3,3

Tjeckien Czech Republic

79,7

79,4

80,1

358,5

360,3

336,5

1,5

1,5

1,8

Estland Estonia

14,4

14,6

14,8

35,1

37,8

39,7

0,5

0,6

0,5

Ungern Hungary

33,6

34,6

32,4

489,1

499,4

460,4

0,9

0,7

0,9

Litauen Lithuania

47,3

56,0

47,6

106,2

99,3

75,9

0,3

0,5

0,5

Lettland Latvia

20,7

22,8

21,5

37,8

40,4

40,7

0,4

0,4

0,6

Malta Malta

1,4

1,4

1,5

8,2

8,0

8,5

0,0

0,0

0,0

Polen Poland

355,4

365,0

386,4

2 071,4

2 090,6

1 888,0

1,1

1,1

1,4

Slovenien Slovenia

37,9

36,2

37,0

33,6

33,2

31,4

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

21,5

23,0

19,9

122,3

113,8

102,4

0,9

0,9

1,0

Bulgarien Bulgaria

22,8

21,7

19,9

75,0

76,3

72,9

17,9

15,5

15,7

Rumänien Rumania

194,6

211,2

190,4

468,1

491,3

455,1

60,8

67,1

58,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

8 132,6

8 204,1

8 083,0

21 942,8

22 819,2

22 596,7

1 048,7

1 010,4

949,5


Källa: Eurostat. Source: Eurostat.