Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-dec
Jan-Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

921

926

915

921

77

79

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 188

1 191

1 187

1 188

95

99

117

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

401

385

390

401

32

34

36

1,0 - 2,0 %

519

521

530

519

521

530

41

44

61

< 1,0 %

287

275

257

287

275

257

22

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,6

94,1

96,5

103,6

9,5

9,8

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,3

108,8

114,2

107,3

8,3

9,3

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

21,4

21,0

23,7

1,9

1,7

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,4

51,7

57,0

57,4

4,4

6,4

3,5


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.