Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1003

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2010:01
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2010:01
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 8,4 % och slakten av svin med 6,2 % under januari 2010 jämfört med januari 2009. Slakten av kyckling minskade med 1,9 % mellan åren 2009 och 2008.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 5,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,5 % under januari 2010 jämfört med januari 2009. Produktionen av grädde ökade med 18,4 % och produktionen av smör minskade med 20,0 % under januari 2010 jämfört med januari 2009.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)