Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-feb
Jan-Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 986

2 987

2 926

491

497

471

240

238

225

Fetthalt (%) Fat content

4,23

4,21

4,24

4,24

4,25

4,30

4,23

4,25

4,28

Proteinhalt (%) Protein
content

3,40

3,38

3,40

3,36

3,41

3,42

3,35

3,40

3,41


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.