Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-feb
Jan-Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

158

150

148

75

72

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

201

190

188

96

91

91

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

65

64

64

31

31

31

1,0 - 2,0 %

519

521

513

88

85

85

42

41

41

< 1,0 %

287

275

257

48

41

38

23

20

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

15,2

15,4

17,8

7,7

7,9

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

19,4

19,9

17,3

9,0

10,1

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

3,8

3,9

3,0

1,6

1,9

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

7,1

12,0

6,8

4,2

5,6

3,5


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.