Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 986

2 987

2 933

751

761

725

259

264

254

Fetthalt (%) Fat content

4,23

4,21

4,24

4,24

4,26

4,28

4,25

4,27

4,26

Proteinhalt (%) Protein
content

3,40

3,38

3,40

3,36

3,39

3,41

3,35

3,35

3,40


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.