Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

234

227

227

76

77

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

300

288

289

98

98

102

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

97

96

100

31

33

35

1,0 - 2,0 %

519

521

513

132

129

131

44

44

46

< 1,0 %

287

275

257

71

63

59

23

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

23,6

23,9

27,9

8,5

8,4

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

29,3

29,5

27,4

9,9

9,6

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

5,5

6,7

4,6

1,7

2,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

13,1

17,2

11,2

6,0

5,2

4,5


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.